165202025_273624421019313_5826757282318293371_o-768×471

Инновацыг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй “Ухаалаг засаг” төслийн Инновацыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд зарлаж буй инновацын төслийн сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхолтой хувь хүн, баг, хуулийн этгээдийг урьж байна. Инновацыг дэмжих хөтөлбөрийн зорилго нь нийгэмд тулгамдаж буй асуудлуудыг инновац, мэдээллийн технологи ашиглан шинэ, шинэлэг арга замаар шийдвэрлэх шийдэл бүхий эмэгтэйчүүд, залуучуудын оролцоог хангасан төслийг сонгон шалгаруулж, хурдасгуур хөтөлбөрт хамруулан грант олгоход оршино. Төсөл нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа–2050”, Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбаруудыг хөгжүүлэх чиглэлээр батлагдсан бусад бодлогын баримт бичгийн зорилтуудыг хангахад чиглэгдсэн, шинэлэг шийдэл, санал болгосон байх; Тодорхой асуудлыг дэвшилтэт технологи, инновац ашиглан, хэрэглэхэд хялбар, хэрэглэгчид ээлтэй программ хангамж хөгжүүлэх замаар шийдвэрлэх, шийдэл нь өмнө нь нэвтрээгүй байх; Монгол Улсын хууль, тогтоомж болон Монгол Улсын элсэн орсон олон Улсын гэрээ конвенц, эрх зүйн баримт бичигтэй зөрчилдөхгүй байх; Төсөл нь төрийн үйлчилгээтэй холбоотой бол программ хангамжийг www.e-mongolia.mn портал систем болон мобайл аппликейшнтэй холбох боломжтой байх. Төсөл мэдүүлэгч нь дараах шалгуурыг хангасан байна. Үүнд: Монгол Улсын иргэн байх; Хувь хүн бол баг бүрдүүлэх; Багт нэгээс доошгүй эмэгтэй үндсэн гишүүн байх. Оролцох сонирхолтой хувь хүн, баг, хуулийн этгээд  http://www.innovathon.mn хаягаар орж 2021 оны 3-р сарын 29-нөөс 4-р сарын 12-ны өдрийн хооронд бүртгүүлнэ үү. Бүртгүүлсэн оролцогчдод зориулсан ИДХ-ийн танилцуулга, цахим сургалтыг бүртгэлийн хугацаанд хуваарь гарган мэдэгдэж зохион байгуулна. Хөтөлбөрт хамрагдах төслийн саналаа http://www.innovathon.mn/submit холбоосоор орж өгөгдсөн маягтын дагуу цахимаар бөглөж төслийн танилцуулгын 1 минутын видео бичлэгийн хамт 4-р сарын 12-ны өдрөөс 4-р сарын 15-ны дотор илгээнэ үү. Шалгарсан төслүүдийн мэдээллийг 4 сарын 18-ны дотор холбогдох хаягаар мэдэгдэнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй www.innovathon.mn  сайтаас танилцана уу. Төсөл хэрэгжүүлэгч: “Шинэ эхлэх цэг” (Стартап Монгол) ТББ Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо, Багатойруу 49-р байр, 31 тоот Холбоо барих: Б.Ихбаяр, Г.Төвшинзаяа Утас: +976-89909924, +976-86778607 Цахим шуудангийн хаяг: info@innovathon.mn Фэйсбүүк хаяг: Инновацийг дэмжих хөтөлбөр [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Дэлгэрэнгүй
t5-hero-img

Инновацыг дэмжих хөтөлбөрт 90 хүртэлх сая төгрөгийг санхүүжилт олгоно

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын захиалгаар “Стартап Монгол” ТББ нь “Инновацыг дэмжих хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж байна. Дэлхийн банкны дэмжлэгтэй “Ухаалаг засаг” төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй “Инновацыг дэмжих хөтөлбөр” нь нийгэмд тулгамдаж буй асуудлуудыг инновац, дэвшилтэт гарааны бизнесийн аргачлал ашиглан иргэдийн оролцоотойгоор шийдэх хамгийн шинэлэг, уламжлалт бус шийдэл бүхий дэвшилтэт програм хангамж, аппликейшн хөгжүүлж, нэвтрүүлэх дэд төслүүдийг өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалтын аргаар сонгож, бойжуулж 90 хүртэлх сая төгрөгийн санхүүжилт олгох хөтөлбөр юм. Тус хөтөлбөр мөн инновацын соёлыг дэмжих үйл ажиллагаа зохион байгуулна. Инновацыг дэмжих хөтөлбөрт оролцох дэд төсөл нь дараах шалгууруудыг хангасан байх шаардлагатай. Үүнд: Дэвшилтэт програм хангамж хөгжүүлж, нэвтрүүлэхэд чиглэсэн эсэх; Дэд төслийг хөгжүүлэхэд эмэгтэйчүүд, залуучуудын оролцоог хангасан эсэх; Өмнө хийгдсэн, ашиглагдаж буй ямар нэг програм хангамжтай давхардахгүй байх эсэх; Шинэлэг шийдэл санал болгосон эсэх; Ёс зүйн шаардлагыг хангах эсэх; Заагдсан хугацаа болох 2021 оны 2 дугаар сарын 20-ноос өмнө тодорхой үр дүнд хүрэхүйц эсэх; Дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй www.innovathon.mn  сайтаас танилцана уу.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Дэлгэрэнгүй

Showing 2 of 2 results