СайдДэд сайд Төрийн нарийн бичгийн даргаХарилцаа холбооныбодлогын хэрэгжилтийгзохицуулах газарЦахим хөгжлийнбодлогынхэрэгжилтийгзохицуулах газарТөрийн захиргаа,удирдлагын газарБодлоготөлөвлөлтийн газарКибер аюулгүйбайдлын бодлогынхэрэгжилтийг зохицуулах газарХяналт шинжилгээ,үнэлгээ, дотоодаудитын газарХуулийн хэлтэсСанхүү, хөрөнгөоруулалтын хэлтэсГадаад хамтын ажиллагааны хэлтэсСудалгаа,шинжилгээний хэлтэсЦахим засаглалынхэлтэсНийтийн мэдээллийндэд бүтцийн хэлтэсСансрын холбооныхэлтэсШуудан, өргөннэвтрүүлгийн хэлтэс