ЦАХИМ ХӨГЖИЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

БАТЦЭНГЭЛИЙН БОЛОР-ЭРДЭНЭ

БОЛОВСРОЛ

 • 2017  Оксфордын Их Сургууль, Нийтийн удирдлагын магистрын зэрэг
 • 2014  Хандонг Глобал Их Сургууль, БНСУ, Бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэг
 • 2011  Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль, Олон Улсын Харилцааны бакалаврын зэрэг

 

 

ЭРХЭЛЖ БАЙСАН АЖИЛ, АЛБАН ТУШААЛ 

 • 2020.07 – 2021.12            ЗГ-ын тохируулагч агентлаг Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын дарга
 • 2020.01 – 2020.07           ЗГХЭГ-ийн Цахим хөгжлийн үндэсний хорооны дарга
 • 2019 – 2020.07                 Оксфордын Их Сургууль болон Гейтс сангийн хамтарсан санхүүжилттэй “Цахим эрин дэх нүүдэлчид” төслийн зохицуулагч
 • 2018 – 2020.07                 Дэлхийн банк, Үнэлгээний зөвлөх
 • 2017.05 – 2017.09            Их Британийн ЗГХЭГ, Судлаач
 • 2011 – 2017                       Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк, Мянганы сорилтын сан, Тогтвортой хөгжлийн олон улсын институт, НҮБ-ын Хүнс , хөдөө аж ахуйн байгууллага, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк зэрэг байгууллагуудад зөвлөхөөр ажиллаж байсан.

 ГАДААД ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГ 

 • Англи
 • Орос

  ОДОО ЭРХЭЛЖ БУЙ АЖИЛ, АЛБАН ТУШААЛ 

 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор Б.Болор-Эрдэнийг Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны Төрийн нарийн бичгийн даргаар томилов.