УИХ-ын 2021 оны намрын нэгдсэн чуулганаар батлагдсан Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэхтэй холбоотой Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2022 оны 13 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн хүрээнд тус яам Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран боловсруулсан Төрийн албан хаагчид тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох, түүнийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох журмын төсөлд олон нийтээс санал авч байна.

Санал авах хугацаа:  2022.04.15 – 2022.05.15
Санал өгөх и-мэйл хаяг: cybersecurity@mddc.gov.mn