Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам, Харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтран “Цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал” сэдэвт харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын хэлэлцүүлгийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-д зохион байгуулж,  өргөн нэвтрүүлэг болон цахим орчинд хүүхэд хамгаалал чиглэлээр доорх зөвлөмжийг гаргаад байна. Тус зөвлөмжид олон нийтээс санал авч байна.

Санал авах хугацаа: 2022.05.10-2022.05.12-ны өдрийг хүртэл

Санал авах и-мэйл хаяг: oyunerdene@mddc.gov.mn