Үндэсний дата төвөөс төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдэд үзүүлэх үйлчилгээг тодорхойлох, үйлчилгээг хүргэхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулах зорилго бүхий “ҮНДЭСНИЙ ДАТА ТӨВӨӨС ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-ын төсөлд олон нийтээс санал авч байна.

Саналыг 2022 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 2022 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийг хүртэл lkhagvadolgor@mddc.gov.mn и-мэйл хаягаар авна.