Search
Close this search box.

MNG

Search
Close this search box.

MNG

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

MNG

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Огноо

Татах

1

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХХМТГ-ЫН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2020-2024

Татах

2

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Татах

3

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Татах

4

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Татах

5

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Татах

6

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Татах

7

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Татах