Search
Close this search box.

MNG

Search
Close this search box.

MNG

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

MNG

Дэд сайд

Жаргалцэнгэлийн эрхэмбаатар
Боловсрол
  • Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын дунд сургууль 
  • Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль
  • Калифорний их сургууль, Беркли дэх хуулийн сургуулийг тус тус төгссөн
  • Хууль зүйн магистр, хуульч мэргэжилтэй
Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2005-2006 он: “Сувд” хууль зүйн товчоонд туслах хуульч
2006-2007 он: Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуульд багш
2007-2008 он: “Говь” ХК-д хуульч
2008-2009 он: Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуульд багш
2008-2010 он: “Легас Партнерс” хуулийн фирмийн гүйцэтгэх захирал
2010-2019 он: “Монросконсалтинг” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
2019 он: “Эрхэм энд бэркли” хуулийн фирмийн гүйцэтгэх захирал
2022 он: Хөгжлийн банкны Үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал

Одоо эрхэлж буй ажил, Албан тушаал

Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 13 дугаар тогтоолоор Цахим хөгжил, харилцаа холбооны Дэд сайдаар томилов.