MNG

MNG

ТЕНДЕРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

БҮХ НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮҮРГИЙН САНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Татах

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ ДАРХАН ДЭД ТӨВ /ДАРХАН-УУЛ, ДАРХАН СУМ, 1, 2, 3 ДУГААР БАГ/

https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1645951120321

ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ДАХИН ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭ СТАНЦ /ХӨВСГӨЛ, ЦЭЦЭРЛЭГ, ИХ-УУЛ, ТАРИАЛАН СУМ/

https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1644849213991

ХӨДӨӨГИЙН АЛСЛАГДСАН БАГУУДЫГ ХОЛБООЖУУЛАХ, 4G СҮЛЖЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /СҮХБААТАР, АСГАТ, БАЯНДЭЛГЭР, МӨНХХААН, ОНГОН, СҮХБААТАР, ЭРДЭНЭЦАГААН СУМ/

https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1644849624722

ХӨДӨӨГИЙН АЛСЛАГДСАН БАГУУДЫГ ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОХ /ХӨВСГӨЛ/

https://www.tender.gov.mn/mn/result/detail/1644849213273

ҮҮРЭН СҮЛЖЭЭНИЙ АНТЕН /ХОВД/

https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1645951097326

ХӨДӨӨГИЙН АЛСЛАГДСАН БАГУУДЫГ ХОЛБООЖУУЛАХ, 4G СҮЛЖЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /АРХАНГАЙ, ХАНГАЙ СУМ, БАЯН-УЛААН БАГ, ӨНДӨР-УЛААН СУМ, АЗАРГА БАГ, ИХ ТАМИР СУМ, БУГАТ, ХӨХНУУР БАГ, ТАРИАТ СУМ, АЛТААД БАГ/

https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1645951127162

ХӨДӨӨ ОРОН НУТГИЙН АЛСЛАГДСАН СУМЫН БАГТ ХӨДӨЛГӨӨНТ ХОЛБООНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХҮРГЭХ /26 ДЭД БҮТЭЦГҮЙ ЦЭГТ/

https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1647243272910

ХӨДӨӨ ОРОН НУТГИЙН АЛСЛАГДСАН СУМЫН БАГТ ХӨДӨЛГӨӨНТ ХОЛБООНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /16 ЦЭГТ/

https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1653354425639

ӨНДӨР ХУРДНЫ ШИЛЭН КАБЕЛИЙН СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОХ

https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1652614680411

ГЭР ХОРООЛЫН БҮСЭД ӨНДӨР ХУРДНЫ ИНТЕРНЭТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХҮРГЭХ

https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1649341449775

ШУУДАНГИЙН ХҮРГЭЛТИЙН ДАВТАМЖ, ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ

https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1653355456254