MNG

MNG

ҮЙЛ ЯВДАЛ

Ухаалаг засаг II төслийн байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын баримт бичгийн төсөл

Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банктай хамтран Ухаалаг засаг II төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн бэлтгэл ажлыг хангаж байна.

Иргэд болон аж ахуйн нэгжид үр ашигтай, аюулгүй байдлыг хангасан цахим үйлчилгээг хүргэх, дижитал ур чадварыг эзэмшүүлэх, дижитал суурьтай ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд энэ төслийн зорилго оршино.

Бэлтгэл ажлын хүрээнд дараах төслийн нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын талаар дараах баримт бичгийн төслүүдийг боловсруулаад байна. Иргэд, аж ахуйн нэгжид эдгээр баримт бичигтэй танилцаж, тодруулах санал, хүсэлт байвал info@mddc.gov.mn хаягаар ирүүлэхийг хүсье.

  1. Төслийн талуудын оролцоог хангах төлөвлөгөө/Skakeholder engagement plan (SEP) :  https://drive.google.com/file/d/13UwelpIOhv9KtTLt91eX2fJ7do4l3TUn/view?usp=sharing
  2. Төслийн хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах журам | Labour management procedure (LMP): https://drive.google.com/file/d/1789jfUu11da0R_N8th1ifOcbGYS6x8nc/view?usp=sharing
  3. Төслийн байгаль орчны талаар баримтлах журам| Environmental Codes of Practice (ECOP): https://drive.google.com/file/d/1L9VX9g12RvDY7Tlz5NQ_wXpEVkUf1NIt/view?usp=sharing
  4. Төслийн байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын төлөвлөгөө | Environmental and social commitment plan (ESCP) https://drive.google.com/file/d/1Jvw75rgc_HThijsmMMi9Ck7XYvwIq7f1/view?usp=sharing

Холбоо барих:

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, төв шуудангийн зүүн жигүүр 105 тоот

Утас: 266114

Имэйл: info@mddc.gov.mn

Бусад мэдээ

Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтын бүртгэл явагдаж байна

ҮЙЛ ЯВДАЛ Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтын бүртгэл явагдаж байна 2022.04.04 Засгийн газраас төрийн ажил, үйлчилгээг цахимжуулах, ашиглалтыг нь сайжруулах, иргэдийн цахим боловсролыг дээшлүүлэх, дижитал эдийн

Монгол Улс ЖАЙКА-тай хамтран “Кибер аюулгүй байдлын хүний нөөцийг хөгжүүлэх төсөл” хэрэгжүүлнэ

ҮЙЛ ЯВДАЛ Монгол Улс ЖАЙКА-тай хамтран “Кибер аюулгүй байдлын хүний нөөцийг хөгжүүлэх төсөл” хэрэгжүүлнэ 2022.06.16 Монгол Улсын Засгийн газар Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага