MNG

MNG

ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУУЛЬ,ТОГТООМЖ

Баримт бичиг

Татах

1

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ

Татах

2

БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХ ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ

Татах

3

ЗӨВЛӨХӨӨС БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН ЖББ

Татах

4

СЯ БАРАА НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ

Татах

5

ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР

Татах

6

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ ҮР ДҮНГ ХЯНАЖ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

Татах

7

ЦАХИМ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

Татах