MNG

MNG

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Огноо

Татах

1

СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ЦХХХЯ-НЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2022-2024

Татах

2

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Татах

3

МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ УЛСЫН АЛБАНЫ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022.12.12 А/90

Татах