MNG

MNG

ҮЙЛ ЯВДАЛ

Өмнөговь аймгийн 46, Говьсүмбэр аймгийн 61 үйлчилгээ “e-Mongolia”-д нэгтгэгдлээ

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам болон “И-Монгол” академийн хамтарсан баг эдгээр өдрүүдэд Өмнөговь аймагт ажиллаж байна. Тус аймгийн нутгийн захиргааны 12 байгууллагын 46 үйлчилгээг дахин загварчилж, “e-Mongolia” системд нэвтрүүллээ. Тодруулбал,

 1. Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар – 1 үйлчилгээ
 2. Өмнөговь аймгийн Автотээврийн төв – 3 үйлчилгээ
 3. Даланзадгад сумын Засаг даргын Тамгын газар – 1 үйлчилгээ
 4. Өмнөговь аймгийн Хүнс, хөдөө, аж ахуйн газар – 2 үйлчилгээ
 5. Өмнөговь аймгийн Цагдаагийн газар – 1 үйлчилгээ
 6. Өмнөговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар – 7 үйлчилгээ
 7. Өмнөговь аймаг Гүний Ус ХХК – 9 үйлчилгээ
 8. Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар – 1 үйлчилгээ
 9. Өмнөговь Даланзадгад хотын захирагчийн алба – 3 үйлчилгээ
 10. Өмнөговь аймгийн Төрийн архив – 9 үйлчилгээ
 11. Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газар – 1 үйлчилгээ
 12. Өмнөговь аймгийн Эрүүл мэндийн газар – 8 үйлчилгээ

Үүний зэрэгцээ, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам болон “И-Монгол” академийн хамтарсан хоёрдугаар баг Говьсүмбэр аймагт ажиллаж, тус аймгийн нутгийн захиргааны 16 байгууллагын 61 үйлчилгээг “e-Mongolia” системд нэвтрүүллээ.

 1. Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газар – 1 үйлчилгээ
 2. Говьсүмбэр аймгийн Боржигин Өв музей – 1 үйлчилгээ
 3. Говьсүмбэр Илчит Сансар ХХК – 4 үйлчилгээ
 4. Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал – 1 үйлчилгээ
 5. Говьсүмбэр аймаг дахь Цагдаагийн газар – 1 үйлчилгээ
 6. Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар – 4 үйлчилгээ
 7. Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар – 2 үйлчилгээ
 8. Говьсүмбэр аймгийн Авто тээврийн төв – 3 үйлчилгээ
 9. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар – 27 үйлчилгээ
 10. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газар – 1 үйлчилгээ
 11. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газар – 1 үйлчилгээ
 12. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар – 1 үйлчилгээ
 13. Говьсүмбэр УС ДУ ОНӨААТҮГ – 4 үйлчилгээ
 14. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газар – 6 үйлчилгээ
 15. Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа, барилгаа, хот байгуулалтын газар – 3 үйлчилгээ
 16. Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газар – 1 үйлчилгээ

Өмнөговь болон Говьсүмбэр аймгуудад ажиллаж буй баг аймгуудын алба хаагчид болон операторуудад төрийн үйлчилгээг хэрхэн цахимаар ард иргэддээ үзүүлэх талаар сургалт зохион байгуулахын зэрэгцээ  “Цахим жишиг аймаг” загварыг тус аймгийн удирдлагуудад танилцуулж, хэрхэн жишиг аймаг болох тал дээр нь зөвлөмж өгч ажиллаж байна.

Ингэснээр “e-Mongolia” системд 13 аймгийн нутгийн захиргааны 863 үйлчилгээг нэвтрүүлсэн. Үүнээс гадна “e-Mongolia” системд төрийн 60 байгууллагын 640 үйлчилгээг нэвтрүүлсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 1.9 сая хэрэглэгч давхардсан тоогоор 10,671,098 удаа төрийн үйлчилгээг цахимаар авсан байна.

Бусад мэдээ

“Ухаалаг засаг-II” төслийн талаар дэлхийн банкны төлөөлөлтэй санал солилцлоо

ҮЙЛ ЯВДАЛ “Ухаалаг засаг-II” төслийн талаар дэлхийн банкны төлөөлөлтэй санал солилцлоо 2022.09.13 2015-2022 онуудад Дэлхийн банкны санхүүжилттэй “Ухаалаг засаг I” төсөл Монгол улсын Засгын газрын

Дундговь аймгийн салбар байгууллагуудын төлөөлөлтэй санал солилцов

ЦХХХ-ны Дэд сайд Ж.Эрхэмбаатар өнөөдөр (2023.10.06) Дундговь аймагт ажиллах хүрээндээ цахим шилжилтийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж буй яамны салбар байгууллагууд болох Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК, Шуудан