Search
Close this search box.

MNG

Search
Close this search box.

MNG

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

MNG

ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУУЛЬ,ТОГТООМЖ

Баримт бичиг

Татах

1

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ

Татах

2

БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХ ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ

Татах

3

ЗӨВЛӨХӨӨС БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН ЖББ

Татах

4

СЯ БАРАА НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ

Татах

5

ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР

Татах

6

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ ҮР ДҮНГ ХЯНАЖ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

Татах

7

ЦАХИМ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

Татах