Search
Close this search box.

MNG

Search
Close this search box.

MNG

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

MNG

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА

Гарчиг

Татах

1

ЦХХХЯ-НЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

Үзэх

2

ЦХХХЯ-НЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР

Үзэх

3

АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ДУНД ХУГАЦААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Үзэх

4

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАЖ, ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

Үзэх

5

АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

Үзэх

6

АЛБАН ХААГЧ, АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

Үзэх

7

ЦХХХЯ-НЫ БҮТЭЦ, ОРОН ТОО

Үзэх

8

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ БАТАЛСАН ТУХАЙ ТУШААЛ

Үзэх

9

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ А/05

Үзэх

10

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ А/06

Үзэх

11

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ А/07

Үзэх

12

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ А/08

Үзэх