УИХ-ын 2021 оны намрын нэгдсэн чуулганаар батлагдсан Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэхтэй холбоотой Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2022 оны 13 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн хүрээнд тус яам Харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтран боловсруулсан Тоон гарын үсгийн гэрчилгээний үндэсний санг бүрдүүлэх, ашиглах журмын төсөлд санал авч байна.

Санал авах хугацаа:  2022.04.21 – 2022.05.21
Санал өгөх и-мэйл хаяг: cybersecurity@mddc.gov.mn