Монгол Улсын Их хурлаас 2021 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдөр Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийг баталсантай холбогдуулан “Үндсэн систем, дэмжих системийн техникийн нөхцөл, шаардлага”-ын төсөлд олон нийтээс санал авч байна.

Саналыг 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ний өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл lkhagvadolgor@mddc.gov.mn и-мэйл хаягаар авна.