Search
Close this search box.

MNG

Search
Close this search box.

MNG

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

MNG

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт

Гарчиг

Татах

1

ЦХХХЯ болон харьяа байгууллагуудын 2024 оны I улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан


Үзэх

2

ЦХХХЯ болон харьяа байгууллагуудын 2023 оны бүтэн жилийн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

Үзэх

3

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2023 оны эхний хагас жилийн тайлан

Үзэх

4

Бичгээр ирсэн өргөдөл, гомдлын танилцуулга

Үзэх

5

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн III улирлын тайлан

Үзэх

6

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2022 оны жилийн эцсийн тайлан

Үзэх